Skjern Billard Klub

Daily Archives: september 9, 2019

I klubbens lokaler kl. 18.30 (vi begynder med spisning - derefter følger vi dagsordenen). Tilmelding til spisning senest 16. september kl. 12.00
Read More