Skjern Billard Klub

Generalforsamling 17. september 2020

I klubbens lokaler kl. 19.30 (spisning kl. 19.00). Tilmelding til spisning senest 14. september kl. 12.00 ved sms til formand Johnny Andersen

Dagsorden
Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Turneringslederens beretning
Behandling af lovligt indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Stig Finderup og André Dørslund
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valg af 2 revisorer
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt

Formand-SBK

No description.Please update your profile.

LEAVE A REPLY