Skjern Billard Klub

Generalforsamling 2017 – Dagsorden

Torsdag d. 2. november kl. 19.00 i klubbens lokaler. Tilmelding til spisning senest d. 30. oktober kl. 15.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Turneringslederens beretning
 5. Behandling af lovligt indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Johnny Andersen, Lars Andersen og Bernie Madsen
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Formand-SBK

No description.Please update your profile.